Avizare OCPI

Documentația întocmită în aplicarea art. 1.051 din Codul de procedură civilă (cererile de uzucapiune) se avizează tehnic de către oficiile teritoriale, la cererea persoanelor interesate, fără a se atribui număr cadastral. – Regulament ANCPI din 2014 – Ordin 700. Altfel, avizarea tehnica se face la solicitarea instantei de judecata.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s