Operatiuni O.N.R.C

Advertisements

A. Mențiuni – persoane juridice

 1. Modificarea denumirii
 2. Înscrierea sau modificarea emblemei
 3. Schimbarea formei juridice
 4. Transformarea unei societăţi pe acţiuni într-o SE
 5. Schimbarea sediului social în acelaşi judeţ
 6. Schimbarea sediului social în alt judeţ
 7. Transferul sediului social al SE într-un alt stat membru
 8. Prelungirea duratei de funcţionare
 9. Reducerea duratei de funcţionare
 10. Modificarea obiectului de activitate
 11. Actualizarea obiectului de activitate
 12. Modificarea declaraţiilor pe propria răspundere
 13. Majorarea capitalului social
 14. Reducerea capitalului social
 15. Transmiterea părţilor de interes şi a părţilor sociale
 16. Suspendarea sau reluarea activităţii
 17. Schimbarea membrilor organelor de conducere şi de control
 18. Înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare
 19. Menţiuni prevăzute la pct. 4.6. din cererea de înregistrare
 20. Modificările la actele constitutive ale GIE şi GEIE
 21. Modificarea datelor de identificare
 22. Numirea lichidatorului în cazul dizolvării judiciare
 23. Excluderea sau retragerea asociaţilor
 24. Fuziunea uneia sau mai multor societăţi într-o societate pe care o constituie
 25. Fuziunea uneia sau mai multor societăţi cu o societate existentă
 26. Fuziunea transfrontalieră
 27. Divizarea parţială a unei societăţi către una sau mai multe societăţi existente
 28. Divizarea parţială a unei societăţi către una sau mai multe societăţi nou constituite
 29. Divizarea totală
 30. Menţiuni înregistrate pe baza cererii de depunere şi/sau menţionare acte
 31. Corectare erori materiale

B. Dizolvări/Lichidări/Radieri – persoane juridice

 1. Dizolvarea de drept a SRL cu asociat unic
 2. Dizolvarea de drept a SNC, SCS, SRL cu mai mulţi asociaţi, SA şi SCA
 3. Dizolvarea şi lichidarea simultană a SNC, SCS, SRL şi GIE
 4. Dizolvarea voluntară şi lichidarea SNC, SCS, SRL, SA şi SCA cu numire de lichidator
 5. Dizolvarea judiciară şi lichidarea pentru nulitate sau prin decizia instanţei
 6. Dizolvarea şi lichidarea urmare decesului
 7. Radierea sucursalei

   C. Înmatriculări – persoane juridice

 1. Societate în nume colectiv, societate în comandită simplă şi societate cu răspundere limitată
 2. Societate cu răspundere limitată – debutant (SRL-D)
 3. Grup de interes economic
 4. Societate pe acţiuni şi societate în comandită pe acţiuni
 5. Societate şi companie naţională
 6. Societate europeană Holding
 7. Societate europeană constituită prin fuziune
 8. Regie autonomă
 9. Organizaţie cooperatistă de credit
 10. Societate cooperativă de gradul I şi gradul II
 11. Cooperativă agricolă de gradul I şi gradul II
 12. Societate cooperativă europeană
 13. Cooperativă europeană constituită prin fuziune
 14. Societate europeană – filială
 15. Sucursală societate sau GIE cu sediul în România
 16. Sucursală regie autonomă
 17. Sucursală societate cooperativă
 18. Sucursală a unei firme cu sediul în străinătate
 19. Depunere prospect de emisiune de acţiuni

 

%%footer%%