Legal Category

Personal militar

Extras din hotarare de declinare a competentei catre sectia de conflicte de muncă: ,,Este adevarat ca, prin Decizia nr.10/2018, I.C.C.J a statuat ca litigiile având ca obiect drepturile bănesti solicitate de jandarmii din cadrul inspectoratului de jandarmi județean ori de cadre militare – ofițeri, maistri militari și subofițeri) care isi desfăsoară activitatea în baza unor […]

Read More

Scopul urmarit

,,Instanța este învestită a soluționa cererea nu după termenii utilizați, ci după solicitarea care se degajă din motivele de fapt ale cererii, pe baza cărora se conturează scopul urmărit.,, Un extras dintr-o hotărâre judecătorească care îmi place (atât hotărârea dar si fragmentul de mai sus). Se potriveste perfect în combaterea formalismului excesiv în vremurile în […]

Read More

Daune pu(m)nitive

Daunele punitive – reprezintă o pedeapsă care nu are legatura cu recuperarea prejudiciului iar raspunderea civila in dreptul nostru are mai mult caracter reparatoriu (acoperirea prejudiciului). Nu prea se practica daunele punitive in dreptul romanesc însă exista rudimente de reglementare in legea 554/2004 (art.24 alin.3 amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe […]

Read More

Aviz consultativ

,,Nesolicitarea avizului consultativ al Consiliului Legislativ duce la neconstituționalitatea legii sau ordonanței – simplă sau de urgență.,,- Decizia C.Constituționala nr.140/2019 http://www.avocat-ioan.ro

Read More

Judecată de valoare vs. Afirmatie factuala

Curtea Europeana spune ca în cadrul judecăților de valoare se încadrează exprimarea unei opinii a unei persoane asupra calității profesionale, morale și personale ale altuia iar afirmațiile factuale regrupează exprimarea unor acuzații de a fi comis fapte determinate. (Hotărârea Harlanova împotriva Letoniei) Judecățile de valoare nu pot fi supuse unei probe a exactității lor iar […]

Read More

Bine de reținut

Conducătorii de vehicule care poartă mască de protecție nu beneficiază de un regim de prioritate special si trebuie sa respecte regulile de circulatie pe drumurile publice (O.U.G 195/2002, H.G 1391/2006 și alte reglementări secundare specifice)… https://www.edituracorint.ro/curs-auto-intensiv.html

Read More

Teoria reactanței

Faptul că in Codul Rutier (O.U.G 195/2002 și H.G 1391/2006) nu sunt stipulate decât obligații și interdicții (și nu există reglementată nicio acțiune/inacțiune care să fie premiată) face ca unele comportamente, precum excesul de viteză, sa fie mai atractiv. Și în pofida evoluției mentalităților într-un sens pozitiv, tot îi mai auzi pe unii care spun […]

Read More

Site-uri utile de/cu legislatie europeana

Institutul European Român – Baza de date – http://www.ier.ro Acte normative comunitare şi jurisprudenţă traduse în limba română – http://ccvista.taiex.be/download.asp N-Lex – informaţii asupra legislaţiei statelor membre –  http://eur-lex.europa.eu/n-lex/  Portalul Legislaţiei Uniunii Europene – https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro Portalul Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială – https://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_network_in_civil_and_commercial_matters-21-en.do Aceste site-uri trebuie folosite în combinație cu http://www.avocat-ioan.ro…..:)

Read More

Acord cadru anexa Directiva 1999/70/CE

Clauza 5 din acordul‑cadru, intitulată „Măsuri de prevenire a abuzurilor”, are urmatorul continut: ,,Pentru a preveni abuzurile care rezultă din folosirea contractelor sau a raporturilor de muncă pe durată determinată succesive, statele membre, introduc, acolo unde nu există măsuri legale echivalente de prevenire a abuzului, într‑un mod care să ia în considerare nevoile unor sectoare […]

Read More