Legal Category

Schimbare sediu in alt judet

Ca sa schimb sediul unui S.R.L dintr-un judet in altul am depus urmatoarele documente la Oficiul Registrului Comertului de la sediul societatii (nu la oficiul Registrului Comertului unde urmeaza sa isi mute sediul societatea): Dovada disponibilitate denumire; Hotararea A.G.A impreuna cu contorul de cuvinte pentru publicarea in Monitorul Oficial; Declaratia model 3 in care se […]

Read More

Echilibru si dezechilibru 2

In continuarea povestirii> https://consilierul.com/2020/08/14/echilibru-si-dezechilibru/ A venit Decizia de restituire a taxei judiciare insa Directia Fiscala mi-a comunicat printr-o adresa întocmită, verificată și aprobată că: Asadar de la directia fiscala de la casierie nu ridici decat 55% din suma achitata ca taxa judiciara si pentru restul de 45% voi reveni…:) ,,Curat murdar!,,…:))

Read More

Ludovic Cel mult Iubit

Cam pe atunci a apărut poliția politică (modul imbunatațit) ,,În timpul lui Ludovic al XV-lea chiar si matroanele caselor de toleranță erau obligate să transmită zilnic poliției listele clienților și diferite informații referitoare la ei. O atenție deosebită era acordata curtenilor, clericilor și diplomaților străini.,, ,,Pe de altă parte, poliția nu a putut împiedica apariția […]

Read More

Fotocopii dosar executare

În Decizia Curții Constituționale nr. 137 din 2020 (art. 717 alin.2 Cod Proc Civila se ,,apreciază că dispozițiile art. 717 alin. (2) CPC trebuie interpretate în sensul că nu permit executorului să refuze transmiterea copiei dosarului de executare dacă contestatorul nu a avansat sumele necesare fotocopierii, ci executorul trebuie să le suporte din fondurile sale, […]

Read More

Exonerare raspundere

Unul dintre cazurile de exonerare a răspunderii debitorului este şi fapta creditorului, care îl pune pe debitor în imposibilitatea de a-şi executa obligaţia. În speţă, fapta intimatei-reclamante constă în aceea că, prin depunerea tardivă a cererii de plată, a făcut imposibilă plata despăgubirilor de către Fondul de Garantare a Asiguraţilor, neexistând nici un temei ca […]

Read More

Fond garantare asigurati

Din prevederile Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților, rezultă în mod clar că obţinerea despăgubirilor din partea Fondului nu se poate face prin acţiune în justiţie pe calea dreptului comun, ci doar prin urmarea procedurii administrative prevăzute de Legea nr. 213/2015, respectiv formularea unei cereri de plată, cu privire la care Fondul […]

Read More

Indreptare act fiscal

Organul fiscal poate îndrepta oricând erorile materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului/plătitorului. (art.53 Cod Procedură Fiscala). Prin erori materiale se înțelege orice greșeli de redactare, omisiuni sau mențiuni greșite din actele administrative fiscale, cu excepția acelora care atrag nulitatea actului administrativ fiscal, potrivit legii, sau care privesc fondul actului […]

Read More

Eroare judiciară pe mare

,,La mijlocul secolului al XVII-lea, în Anglia, preotul John Lowes, fiind torturat cu nesomnul, a recunoscut că a provocat prin vrăji un naufragiu pe mare calmă în apropiere de Harridge. El a fost condamnat la moarte fără a se verifica dacă în ziua respectivă a avut loc vreun naufragiu,, – Judecători si Conspiratori Nu am […]

Read More

Legende judiciare 2

,,O femeie acuzată că l-a omorât prin vrăji pe un oarecare Heinz Vogel a fost găsită vinovată si arsă pe rug, deși acest Vogel figura ca martor la proces!!!,, – Judecători și conspiratori Era singurul martor care a fost audiat…:))) http://www.avocat-ioan.ro

Read More