Uncategorized Category

Retragere vs. Împăcare

Din perspectiva penala retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală a persoanei cu privire la care plângerea a fost retrasă iar împăcarea înlătură răspunderea penală și stinge acțiunea civilă. http://www.avocat-ioan.ro

Read More

Recuperare despagubire RCA

Daca accidentul rutier a fost produs cu intentie asigurătorul RCA are dreptul de a recupera sumele plătite drept despăgubire de la persoana răspunzătoare de producerea prejudiciului. http://www.avocat-ioan.ro

Read More

Îndreptarea hotarârii judecatoresti

Erorile materiale care pot face obiectul indreptarii hotararii judecatoresti (art.442 Cod Procedura Civila) constau, în greseli formale, de consemnare în hotarâre a unor date care rezulta în mod cert din dosar, din susținerile probate ale parților sau din caietul grefierului de sedința si nu din greseli de judecata. http://www.avocat-ioan.ro

Read More

Plangere prealabila – drept penal

Fapta care a adus o vătămare mai multor persoane atrage răspunderea penală, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut numai de către una dintre ele. http://www.avocat-ioan.ro

Read More

Raport expertiza medico-legala accident rutier

Potrivit Institutului National de Medicina Legala (institutie in cadrul careia se efectueaza rapoartele de expertiza medico-legala) accidentele rutiere cu victime sunt anchetate obligatoriu de politia rutiera competenta teritorial iar efectuarea unei expertize medico-legale in faza de urmarire penala se face numai la solicitarea scrisa a organelor abilitate (ordonanta de efectuare a expertizei medico-legale). http://www.avocat-ioan.ro

Read More

Concubini vs. Soți

Curtea Constitutionala a Romaniei a apreciat într-o decizie care urmeaza să fie publicată in Monitorul Oficial că, în cadrul audierilor din procesele penale, concubinii pot sa refuze audierea ca martori. In prezent, numai soțul, fostul soț, ascendenții, descendenții în linie directă, frații și surorile suspectului sau inculpatului au dreptul să refuze să fie audiati ca […]

Read More

Taxa judiciara fara domiciliu

Persoana fizica care datoreaza taxa judiciara de timbru si  nu are domiciliul sau resedința în România, plateste taxa judiciara în contul bugetului local al unitații administrativ teritoriale (directia de taxe locale) în care se afla sediul instantei la care se introduce acțiunea sau cererea. http://www.avocat-ioan.ro

Read More

Despagubire accident rutier

În caz de vatamare a integritații corporale sau a sanatații ori decesului, despagubirile produse ca urmare a accidentelor rutiere se acorda atât pentru persoanele aflate în afara vehiculului care a produs accidentul, cât si pentru persoanele aflate în acel vehicul, cu excepția conducatorului vehiculului din vina caruia s-a produs accidentul. http://www.avocat-ioan.ro

Read More

Cautiunea judiciara

Când legea prevede darea unei cauțiuni, suma datorată de parte cu acest titlu se stabilește de către instanță în condițiile legii și se depune la Trezoreria Statului, la CEC Bank – S.A. sau la orice altă instituție de credit care efectuează astfel de operațiuni, pe numele părții respective, la dispoziția instanței sau, după caz, a […]

Read More