Uncategorized Category

Cerere de restituire taxa judiciara de timbru

Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie integral, parțial sau proporțional, la cererea petiționarului dacă acțiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispoziții legale. Cererea prin care se solicita restituirea poate fi exercitata în termen de un an de la data nașterii sale.  Atentie la termene! […]

Read More

Termenul de restituire

Daca nu a fost convenit un termen de restituire, acesta va fi stabilit de instanta, tinandu-se seama de scopul imprumutului, de natura obligatiei si a bunurilor imprumutate, de situatia partilor şi de orice alta imprejurare relevanta. Daca insa s-a stipulat ca imprumutatul va plati numai cand va avea resursele necesare, instanta, constatand ca imprumutatul le […]

Read More

Actele medico-legale

Actele medico-legale sunt: raportul de expertiza, raportul de constatare, certificatul, buletinul de analiza şi avizul. Raportul de expertiza si raportul de constatare se efectueaza la solicitarea organelor judiciare (organele de cercetare penală; procurorul; instanțele judecătorești.) Certificatul medico-legal se intocmeste la solicitarea persoanelor interesate. Buletinul de analiza cuprinde date privind examenul complementar si se intocmeste la solicitarea persoanelor interesate. Avizul medico-legal se […]

Read More

Restricționarea accesului la dosar

În cursul urmaririi penale, procurorul poate restricționa motivat consultarea dosarului, daca prin aceasta s-ar putea aduce atingere bunei desfasurari a urmaririi penale. Dupa punerea în miscare a acțiunii penale, restricționarea se poate dispune pentru cel mult 10 zile. Este important de reținut ca, restricționarea trebuie motivata concret si nu prin folosirea unor sabloane de exprimare […]

Read More

Asigurarea probelor

In procesul civil, asigurarea probelor, se poate face daca cineva are inters  să constate de urgență mărturia unei persoane, părerea unui expert, starea unor bunuri, mobile sau imobile ori să obțină recunoașterea unui înscris, a unui fapt sau a unui drept, dacă este pericol ca proba să dispară ori să fie greu de administrat în […]

Read More

Principiul ierarhiei actelor normative

Inalta Curte de Casatie si Justitie (I.C.C.J) a hotarat in cadrul unei decizii din aprilie 2017 ca un act administrativ se verifica din perspectiva legalitatii, iar nu din perspectiva opiniilor auditorului sau ale autoritații care a emis actul administrativ. In aceeasi decizie I.C.C.J a constatat ca  judecata sumară, bazată pe motive străine de aspectele litigioase ale judecății și […]

Read More

Evacuarea din imobilele folosite 

Aceasta procedura se aplica în litigiile privind evacuarea din imobilele folosite. Atunci când dreptul locatarului de a folosi un imobil s-a stins ca urmare a încetarii locațiunii prin neplata chiriei sau a arenzii, si locatorul doreste sa intre în posesia imobilului, acesta va notifica locatarul, în scris, prin intermediul executorului judecatoresc, punându-i în vedere sa elibereze […]

Read More

Despre solidaritate intre datornici

Cel care avea o datorie la care a fost obligat in solidar cu mai multe persoane, daca a achitat datoria in intregime  poate cere celorlalti datornici solidari cu el numai partea din datorie ce revine fiecăruia dintre ei. In schimb cel care avea de primit  putea sa ceara in intregime plata datoriei de la oricare […]

Read More

Cerere inscriere creanta tabel preliminar

In cazul deschiderii procedurii generale a insolventei toti creditori, ale căror creanţe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune o cerere de admitere a creanţei/creantelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii. Cererea cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă. La […]

Read More