Evacuarea din imobilele folosite 

Aceasta procedura se aplica în litigiile privind evacuarea din imobilele folosite.

Atunci când dreptul locatarului de a folosi un imobil s-a stins ca urmare a încetarii locațiunii prin neplata chiriei sau a arenzii, si locatorul doreste sa intre în posesia imobilului, acesta va notifica locatarul, în scris, prin intermediul executorului judecatoresc, punându-i în vedere sa elibereze si sa-i predea liber imobilul, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii notificarii.

Ulterior, acțiunea în evacuare se depune la judecatoria din circumscripția în care se afla imobilul si se judeca în procedura de urgenta.

Daca s-a solicitat si plata chiriei ori a arenzii exigibile, instanța, cu citarea parților, va putea dispune odata cu evacuarea si obligarea pârâtului la plata acestora, inclusiv a sumelor devenite exigibile în cursul judecații.

Locatorul poate opta pentru aceasta procedura mai rapida sau poate formula o acțiune de drept comun.

În cazul acestei proceduri, taxa judiciara de timbru este stabilita în cuantum fix de 100 lei.

http://www.avocat-ioan.ro

Leave a Reply