Uncategorized Category

Informare persoana supravegheata

Advertisements Dupa încetarea masurii de supraveghere, în cel mult 10 zile procurorul informeaza în scris fiecare subiect despre masura de supraveghere ce a fost luata. Persoana supravegheata are dreptul de a face cerere și sa ia la cunostinta de procesele verbale unde s-au materializat activitățile de supraveghere, inclusiv sa asculte convorbirile, sa vizioneze imaginile, etc. […]

Read More

Permis de conducere – autoritate straina

Advertisements Permisul de conducere emis de o autoritate straina, poate fi reținut pe teritoriul României daca posesorul acestuia în calitate de conducator auto savarseste fapte care sunt considerate contravenții potrivit reglementarilor din România si care implica si suspendarea dreptului de a conduce. Vorbim despre retinerea documentului si nu despre modalitatea de punere în executare a […]

Read More

Trotineta, bicicleta electrica

Advertisements Moped – autovehicul, cu doua sau trei roți, a carui viteza maxima prin construcție este mai mare de 25 km/h, dar nu depaseste 45 km/h si care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cmc sau cu un alt motor cu […]

Read More

Renunțare la judecata

Advertisements În procesul civil daca reclamantul renunța la judecata sau la una din pretențiile formulate prin cererea de chemare in judecata la primul termen la care parțile sunt legal citate sau ulterior acestui moment, renunțarea nu se poate face decât cu acordul expres sau tacit al celeilalte parți.  Daca pârâtul nu este prezent la termenul […]

Read More

Oprire neasteptată

Advertisements Regulamentul pentru punerea in aplicare a reglementarilor din domeniul circulatiei pe drumurile publice  interzice conducătorilor de vehicule să reducă brusc viteza ori să efectueze o oprire neaşteptată, fără motiv întemeiat. Legislatia din domeniul rutier nu cuprinde  o enumerare referitoare la motivele întemeiate care justifică o asemenea oprire (neașteptată). Oprirea neasteptata poate fi si pentru a admira […]

Read More

Reparare prejudiciu accident

Advertisements În privinţa reparării prejudiciului produs printr-un accident de circulaţie trebuie avut în vedere principiul reparării integrale a prejudiciului, or, acest prejudiciu se produce în patrimoniul persoanei păgubite la data producerii accidentului şi trebuie reparat chiar cu începere de la această dată. http://www.avocat-ioan.ro

Read More

Interpretarea clauzelor vanzarii

Advertisements Clauzele îndoielnice în contractul de vânzare se interpretează în favoarea cumpărătorului, sub rezerva regulilor aplicabile contractelor încheiate cu consumatorii şi contractelor de adeziune. In cazul contractelor incheiate intre profesionisti si consumatori, in caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului. ÎNDOIÉLNIC, -Ă, îndoielnici, -ce, adj. Care provoacă […]

Read More

Accident de munca

Advertisements Accidentul de munca poate fi si un accident de circulatie  dacă deplasarea s-a făcut în timpul și pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator și invers sau daca accidentul s-a petrecut în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de muncă […]

Read More

Fiat justitia

Advertisements Citez ,,Faptul deţinerii unui înscris căruia legea îi recunoaşte caracterul de titlu executoriu  conferă creditorului avantajul obţinerii executării silite fară parcurgerea unei proceduri judiciare caracterizate prin contradictorialitate, însă niciun text de lege nu îndreptățeste vreun creditor sa aibă acces la executarea silită a unei alte persoane pentru sume doar afirmate, neexplicitate și neverificabile,, Cu […]

Read More

%%footer%%