Renunțare la judecata

În procesul civil daca reclamantul renunța la judecata sau la una din pretențiile formulate prin cererea de chemare in judecata la primul termen la care parțile sunt legal citate sau ulterior acestui moment, renunțarea nu se poate face decât cu acordul expres sau tacit al celeilalte parți.

 Daca pârâtul nu este prezent la termenul la care reclamantul declara ca renunța la judecata, instanța va acorda pârâtului un termen pâna la care sa îsi exprime poziția fața de cererea de renunțare. 

Lipsa unui raspuns pâna la termenul acordat se considera acord tacit la renunțare.

http://www.avocat-ioan.ro 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s