Exceptia de neexecutare in contractele de munca

Aceasta exceptie este un mijloc de aparare inadmisibil in acest gen de litigii pornind de la premisa ca angajatorul are la dispozitie prerogativa disciplinara.

In baza acestei prerogative, in momentul in care angajatul nu isi executa sarcinile stabilite in contractul individual de munca, angajatorul poate declansa actiunea disciplinara in urma careia are la dispozitie o multitudine de sanctiuni pe care le poate aplica (avertismentul scris, retrogradarea din functie, reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%, desfacerea disciplinara a contractului individual de munca)

Astfel angajatorul dispune de suficiente remedii si apare ca inadmisibila invocarea exceptiei de neexecutare a contractului individual de munca intr-un litigiu de munca cu obiect plata drepturilor salariale.