Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civila

Reconstituirea actelor de stare civila se poate face, la cerere, daca:

  • registrele de stare civila au fost pierdute sau distruse, total sau partial;
  • actul de stare civila a fost intocmit in strainatate si nu poate fi procurat certificatul ori extrasul de pe acest act;

Intocmirea ulterioara a datelor de stare civila se poate cere daca:

  •  intocmirea actului de nastere sau de deces a fost omisa sau refuzata, desi au fost depuse actele necesare intocmirii acestuia;
  • intocmirea actului de casatorie a fost omisa sau refuzata, desi a fost luat consimtamantul sotilor de catre ofiterul de stare civila;

Cererea, insotita de documentele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de evidenta al persoanelor sau la ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale competente sa intocmeasca actul.

Termen: 30 de zile, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanei, si se comunica in termen de 10 zile de la emitere.

Dispozitia primarului cu privire la solutionarea cererii poate fi contestata la instanta judecatoreasca de la sediul autoritatii emitente.

Leave a Reply