Obligatiile conducatorului auto – Partea I

Reguli generale:

-să aibă asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi, după caz, atestatul profesional, precum şi celelalte documente prevãzute de legislaţia în vigoare;

-să se prezinte la verificarea medicală periodicã, potrivit legii;

-să permită controlul stãrii tehnice a vehiculului, precum şi al bunurilor transportate, în condiţiile legii;  

-să poarte centura de siguranță și să urmărească portul acesteia sau al dispozitivelor de siguranță omologate de către persoanele care ocupă în autovehiculul condus locuri prevăzute prin construcție cu asemenea mijloace, cu excepția cazurilor în care sunt scutiți de portul acesteia;

-să poarte casca de protecție omologată în cazul conducerii motocicletelor și mopedelor și urmărească portul acesteia și de către persoanele pe care le transportă pe asemenea autovehicule;

-să nu folosească telefoanele mobile atunci în timpul mersului, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip „mâini libere”;

-să circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul şi să respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate şi admise şi/sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competentă pentru autovehiculele conduse;

-să verifice funcţionarea sistemului de lumini şi de semnalizare, a instalaţiei de climatizare, să menţinã permanent curat parbrizul, luneta şi geamurile laterale ale autovehiculului, precum şi plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului şi remorcii;

-să aplice pe parbrizul şi pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conducătorii de autovehicule începători, dacă are o vechime mai mică de un an de la obţinerea permisului de conducere.

Va continua…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s