Contractul de cesiune de parti sociale

Art.202 legea 31/1990 privind societatile:

  • Partile sociale pot fi transmise intre asociati;
  • Transmiterea catre persoane din afara societatii este posibila numai daca a fost aprobata de asociatii care reprezinta 3/4 din capitalul social;
  • Hotararea adunarii generale a asociatilor se depune in termen de 15 zile de la adoptare la oficiul registrului comertului (O.R.C), spre a fi publicata in Monitorul Oficial Partea a IV a si pentru a fi publicata in registru;
  • O.R.C transmite pe cale electronica hotararea A.G.A, pe cale electronica, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti;
  • Creditorii sociali si orice persoane prejudiciate de aceasta hotarare a A.G.A pot formula o cerere de opozitie si pot solicita instantei de judecata sa oblige societatea la repararea prejudiciului cauzat precum si, daca este cazul, atragerea raspunderii civile a asociatului care isi cedeaza partile sociale;
  • Transmiterea partilor sociale va opera, in lipsa unei cereri de opozitie, la expirarea termenului de 30 de zile de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial;

Cerere de opozitie se depune la oficiul registrului comertului, care face mentiunile corespunzatoare in registru si in termen de 3 zile o inainteaza instantelor de judecata pentru a fi dezbatuta.

Leave a Reply