Declaratia de onorabilitate infiintare S.R.L

#certificatdeavocat

La infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata, asociatul unic, asociatii, fondatorii, administratori/membrii consiliului de administraţie, respectiv membrii consiliului de supraveghere şi, dacă este cazul, directorii şi membrii directoratului, cenzori sau auditori financiari ori de reprezentanţii acestora, dacă sunt persoane juridice, numiţi prin actul constitutiv, trebuie sa depuna si o declaratie de onorabilitate din care să rezulte că acestia îndeplinesc condiţiile legale pentru aceste calităţi, date în formă autentică, în formă certificată de avocat, de consilierul juridic în cazurile prevăzute de lege sau de personalul desemnat al ORCT conform legii, în original;

Aceasta declaratie poate fi depusa si in forma certificata de avocat, de altfel infiintarea unui S.R.L este mult mai usoara cu ajutorul unui specialist.

qpemsw6_1z0-claudio-testa

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s