Comunicarea actelor catre instanta de judecata prin e-mail

Intr-un proces civil pentru a preîntâmpina împlinirea termenului (pe zile, luni, ani), actele depuse prin e-mail trebuie sa fie transmise în aceeasi perioada de timp în care funcționează si registratura instanței de judecată.

 Daca sunt transmise în afara programului de lucru al registraturii instantei, acestea vor primi dată certă prin aplicarea stampilei instantei in ziua urmatoare transmiterii pe cale electronica.

In acest sens sunt si dispozitiile art.182 si 183 Codul de Procedura Civila 

Art. 182 Împlinirea termenului

  (1) Termenul care se socotește pe zile, săptămâni, luni sau ani se împlinește la ora 24,00 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul de procedură.

  (2) Cu toate acestea, dacă este vorba de un act ce trebuie depus la instanță sau într-un alt loc, termenul se va împlini la ora la care activitatea încetează în acel loc în mod legal, dispozițiile art. 183 fiind aplicabile.

Art. 183

 Actele depuse la poștă, servicii specializate de curierat, unități militare sau locuri de deținere

  (1) Actul de procedură depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poștal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotit a fi făcut în termen.

  (2) Actul depus de partea interesată înăuntrul termenului prevăzut de lege la unitatea militară ori la administrația locului de deținere unde se află această parte este, de asemenea, considerat ca făcut în termen.

  (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), recipisa oficiului poștal, precum și înregistrarea ori atestarea făcută, după caz, de serviciul de curierat rapid, de serviciul specializat de comunicare, de unitatea militară sau de administrația locului de deținere, pe actul depus, servesc ca dovadă a datei depunerii actului de către partea interesată.

In aceste conditii numai respectand prevederile art.183 putem evita implinirea termenului.

#certificatdeavocat

Leave a Reply