Dobanzi si penalitati in procedura de executare silita

Daca prin titlul executoriu au fost stipulate ori acordate dobânzi, penalităţi sau alte sume, care se cuvin creditorului, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de executorul judecătoresc, potrivit legii.

Dacă titlul executoriu nu cuprinde dobânzi, penalităţi sau alte sume, însă ele se cuvin de plin drept creditorului, acestea vor fi stabilite de către instanţa de executare la cererea creditorului, prin încheiere dată cu citarea părţilor.

In cazul unei facturi fiscale care constituie titlu executoriu, problema dobanzilor si a penalitatilor, poate fi analizata numai in cadrul unei relatii contractuale.

Echipa de specialisti http://www.avocat-ioan.ro

5fnmwej4taa-helloquence

Leave a Reply