Creanța fiscală

Potrivit Codului de Procedură Fiscală, adoptat prin legea 207/2015, creanța fiscală este definită ca  dreptul Statului la încasarea oricărei sume care se cuvine bugetului general consolidat, reprezentând creanţa fiscală principală şi creanţa fiscală accesorie;

Creanta fiscala principala reprezinta dreptul la perceperea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale iar creanta fiscala accesorie reprezinta dreptul la perceperea dobânzilor, penalităţilor sau majorărilor aferente unor creanţe fiscale principale.

Este de retinut că, procedura de executare silita prevazută de Codul de Procedura Fiscala, se aplică numai pentru acest gen de creanțe fiscale, întrucât acestea au un regim preferențial si astfel s-a nascut aceasta procedura de executare, cu reguli și termene diferite față de procedura de executare silită de drept comun.

In aceste conditii, este nevoie de o atenție sporită la ce anume plătiți, întrucât în instituțiile statului, de multe ori se produc diferite erori.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s