Recuperatorii de creante

Potrvit O.U.G nr.52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor  dar și Ordinului A.N.P.C nr.1/2017, entitatile de recuperare creanțe, ca sa nu folosim termenul de ,,recuperatorii,,, au obligatia sa se inregistreze intr-un Registru existent la nivelul Autoritatii Nationale de Protectie a Consumatorilor.

Acest lucru se intampla pentru ca situatia acestor recuperatori nu a fost reglementata iar aceste entitati nu au fost niciodata considerate institutii de credit, asa cum acestea sunt definite de O.U.G nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.

Mai mult decat atat, aceste entitati au avut si continua sa aiba de cele mai multe ori comportamente contrare principiului de buna credinta specific raporturilor juridice de orice natura.

Daca intampinati probleme cu recuperatorii de creante, contactati-ne.

Leave a Reply