Parte responsabilă civilmente -proces penal

Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a constatat că sintagma „în termenul prevăzut la art. 20 alin. (1)” din cuprinsul art. 21 alin. (1) din Codul de procedură penală este neconstituțională.

Pe scurt, Curtea a constatat ca aceasta prevedere, care instituie un termen în care poate fi introdusa în procesul penal partea responsabila civilmente, afecteaza drepturile esentiale ale acesteia.

Curtea a arătat că este necesar ca, prin normele procesual penale în materie, să se asigure dreptul părții responsabile civilmente de a formula cereri și excepții cu privire la legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Curtea Constitutionala a avut în vedere dreptul de acces liber la justiție și dreptul la apărare ale persoanei responsabile civilmente.

Articolul 24 Constitutia României ,,Dreptul la apărare este garantat,,

http://www.avocat-ioan.ro

Leave a Reply