Conținut si înțeles diferit

În jurisprudenţa sa, Curtea Constituționala a statuat, în esenţă, că o noţiune legală poate avea un conţinut şi înţeles autonom diferit de la o lege la alta, cu condiţia ca legea care utilizează termenul respectiv să îl şi definească.

În caz contrar, destinatarul normei este acela care va stabili înţelesul acelei noţiuni, de la caz la caz, printr-o apreciere care nu poate fi decât una subiectivă şi, în consecinţă, discreţionară.

In aceste conditii, pentru respectarea standardului de claritate al actelor normative, trebuie utilizate definitii exacte ale notiunilor folosite.

Spre exemplu, notiunea ,,membrii de familie,, poate fi diferită din perspectiva legislatiei penale, față de legislația civilă.

Ceea ce este important este ca aceste noțiuni să fie corelate ca sa nu se ajungă la discriminări/inegalități de tratament.

Suntem împotriva atitudinilor discreționare!

Just say ,,NO,,!

http://www.avocat-ioan.ro

sebastian-spindler-233896

Leave a Reply