Grupa CAEN vs. Clasa CAEN

CAEN  reprezintă acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statistică naţională a activităţilor economice din România.

Această clasificare a fost proiectată pentru a permite gruparea pe criterii de omogenitate a datelor referitoare la “unităţi statistice”.

In spiritul acestei clasificari, Grupa CAEN reprezinta un al treilea nivel al acestui sistem CAEN iar titlurile din interiorul grupei sunt identificate printr-un cod numeric de 3 cifre.

In schimb, clasa CAEN prezinta si mai in detaliu activitatea, fiind identificata printr-un cod numeric de 4 cifre.

In concluzie, clasa CAEN  are relativ cea mai mare contribuţie la determinarea activitatii principale a unei unitati/societati.

http://www.avocat-ioan.ro

Leave a Reply