Inregistrare in scopuri de TVA prin reprezentant fiscal

Înregistrarea în scopuri de TVA prin reprezentant fiscal poate fi solicitata de o persoana impozabila nestabilita în România daca este obligata sa se înregistreze în România în scopuri de TVA. 

Cererea trebuie însotita de: 

a) declaratia de începere a activitatii, care cuprinde: data şi natura activitatii pe care o va desfaşura în România; 

b) copie de pe actul de constituire în strainatate a persoanei impozabile nestabilite în România;

 c) acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant fiscal, prin care aceasta se angajeaza sa îndeplineasca obligatiile ce îi revin conform legii şi în care aceasta trebuie sa precizeze natura operatiunilor;

 d) contractul încheiat între persoana nestabilita în România şi reprezentantul fiscal propus, din care sa rezulte întinderea mandatului acordat reprezentantului.

 Nu se admite decât un singur reprezentant fiscal pentru ansamblul operatiunilor desfaşurate în România de persoana impozabila nestabilita în România.

Ne gasit AICI

Leave a Reply