Un caz de subrogatie legala

Subrogatia = Oricine plătește în locul debitorului poate fi subrogat în drepturile creditorului, fără a putea însă dobândi mai multe drepturi decât acesta.

Subrogația se produce de drept în folosul celui care, fiind obligat împreună cu alții sau pentru alții, are interes să stingă datoria.

Dupa ce stinge datoria, debitorul solidar  nu poate cere codebitorilor săi decât partea din datorie ce revine fiecăruia dintre ei, chiar dacă se subrogă în drepturile creditorului.

Părțile ce revin codebitorilor solidari sunt prezumate ca fiind egale, daca nu exista contrariul.

http://www.avocat-ioan.ro

Leave a Reply