Vizare documente studii

Dacă doriți că documentele de studii (diploma licență, foaie matricola, bacalaureat) să fie recunoscute în spațiul U.E sau in alte state, trebuie ca Centrul National de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D) din cadrul Ministerului Educatiei Nationale sa le vizeze înainte de a fi prezentate pentru supralegalizare sau in vederea aplicării apostilei de la Haga.

Documentele trebuie prezentate spre vizare la Centru însoțite de o adeverință de autenticitate emisă de instituția care a emis respectivul document de studii.
Se completează o cerere la CNRED, se achita o taxa de 40 de lei (cuantumul taxei la data de 26.11.2018) și apoi vi se aplica stampila cu viza CNRED.

E bine sa aveți la dumneavoastră copii de pe documentele pentru care solicitați aplicarea vizei, întrucât în prezent la sediul CNRED nu exista xerox iar în apropiere exista un xerox care are tarife exagerate.

http://www.consilierul.com

Leave a Reply