Întinderea cotelor-părți

In cazul coproprietatii obisnuite cotele-părți sunt prezumate a fi egale, până la proba contrară. Dacă bunul a fost dobândit prin act juridic, proba contrară nu se va putea face decât prin înscrisuri.

Deci mai există egalitate, însă nu absolută…:)

http://www.avocat-ioan.ro

Leave a Reply