Consorțiu procesual

,,Mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte dacă obiectul procesului este un drept ori o obligație comună, dacă drepturile sau obligațiile lor au aceeași cauză ori dacă între ele există o strânsă legătură,, – art.59 Cod Procedură Civila.

http://www.avocat-ioan.ro

Leave a Reply