Semnatura electronica Reg UE

REGULAMENTUL (UE) NR. 910 din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice (aplicabilitate generala fara transpunere in legislatia nationala)

semnătură electronică” înseamnă date în format electronic, atașate la sau asociate logic cu alte date în format electronic și care sunt utilizate de semnatar pentru a semna;

Unei semnături electronice nu i se refuză efectul juridic și posibilitatea de a fi acceptată ca probă în procedurile judiciare doar din motiv că aceasta este în format electronic sau că nu îndeplinește cerințele pentru semnăturile electronice calificate. – art.25 Regulament.

Au existat situatii in care cereri de exercitare a unei cai de atac formulate si semnate in format electronic (fara a exista o semnatura electronica avansata sau calificata) au fost respinse/anulate avand in vedere aspectele legate de semnatura electronică.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s