Personal militar

Extras din hotarare de declinare a competentei catre sectia de conflicte de muncă:

,,Este adevarat ca, prin Decizia nr.10/2018, I.C.C.J a statuat ca litigiile având ca obiect drepturile bănesti solicitate de jandarmii din cadrul inspectoratului de jandarmi județean ori de cadre militare – ofițeri, maistri militari și subofițeri) care isi desfăsoară activitatea în baza unor raporturi de serviciu, specifice functionarilor cu statut special, sunt de competența instanțelor de contencios administrativ în considerarea prevederilor art.109 alin.1 din legea nr.188/1999….., însă dispozițiile anterior menționate au fost abrogate de art.597 alin.2 lit.b din partea IX din O.U.G NR.57/2019 – Codul Administrativ.

Or, acest din urmă act administrativ stabileste în mod expres că ,,Prevederile prezentului titlu nu se aplică următoarelor categorii de personal bugetar: personalul militar,,

Deci: Sub aspectul sectiei competente sa judece litigiile privitoare la militari: o perioada acestia (cadrele militare) au fost funcționari publici acum urmeaza o perioada în care nu mai sunt funcționari publici si sigur mai urmeaza si o altă perioadă…:)))

http://www.avocat-ioan.ro

Leave a Reply