Semnatura electronica extinsa

Semnătura electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) este legată în mod unic de semnatar;b) asigură identificarea semnatarului;c) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;d) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în așa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă;

In conditiile in care un document este semnat electronic de catre 2 (doi) ,,semnatari,, documentul nu isi pierde valabilitatea intrucat conditiile de la a),b),c),d) mai sus indicate (art.4 alin.4 din legea nr.455/2001) continua sa fie indeplinite pentru fiecare semnatura in parte.

http://www.avocat-ioan.ro

Leave a Reply