Aviz asociatie

,,Avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.,, – art.17 alin.(6) legea nr.31/1990 privind societățile.

Concluzie: daca administratorul nu declară pe proprie răspundere, este necesar avizul scris al comitetului executiv și acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, spațiul supus schimbării. (art.40 din legea nr.196/2018).

http://www.avocat-ioan.ro

Leave a Reply