Argument legal

woman shouts on man using megaphone

,,Nu a fost indicat niciun argument legal pentru care reclamantul sa nu fi putut actiona contra paratului pentru recuperarea sumei de bani pretinse în conditiile in care, nu exista niciun fine de neprimire pentru care sa nu fi putut introduce cauza de față cel tarziu la data întocmirii raportului de audit financiar,, – Hotararea nr. 765/2021

Expresia fine de neprimire este imprumutata din dreptul francez ,,fin de non recevoir,, si dă un ,,gust,, misto argumentului juridic.

Leave a Reply