Contaminare accidentala

cold nature people hand

art. 3^5 – Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

Contaminare accidentală înseamnă orice alterare a
caracteristicilor fizice, chimice, biologice sau bacteriologice ale
solului și/sau produselor agroalimentare ecologice, produsă prin
accident, avarie ori calamitate naturală, fără voia fermierului. –

Leave a Reply