Site-uri utile de/cu legislatie europeana

  1. Institutul European Român – Baza de date – http://www.ier.ro
  2. Acte normative comunitare şi jurisprudenţă traduse în limba română – http://ccvista.taiex.be/download.asp
  3. N-Lex – informaţii asupra legislaţiei statelor membre –  http://eur-lex.europa.eu/n-lex/
  4.  Portalul Legislaţiei Uniunii Europenehttps://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro
  5. Portalul Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercialăhttps://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_network_in_civil_and_commercial_matters-21-en.do

Aceste site-uri trebuie folosite în combinație cu http://www.avocat-ioan.ro…..:)

Acord cadru anexa Directiva 1999/70/CE

Clauza 5 din acordul‑cadru, intitulată „Măsuri de prevenire a abuzurilor”, are urmatorul continut:

,,Pentru a preveni abuzurile care rezultă din folosirea contractelor sau a raporturilor de muncă pe durată determinată succesive, statele membre, introduc, acolo unde nu există măsuri legale echivalente de prevenire a abuzului, într‑un mod care să ia în considerare nevoile unor sectoare și categorii specifice de lucrători, una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

(a)      motive obiective care să justifice reînnoirea unor asemenea contracte sau raporturi de muncă;

(b)      durata totală maximă a contractelor sau raporturilor de muncă pe durată determinată succesive;

(c)      numărul de reînnoiri ale unor asemenea contracte sau raporturi de muncă.,,

OBIECTÍV, –  Care are însușirea de a reda fidel, netrunchiat realitatea, detașat de impresii subiective; nepărtinitor, imparțial; obiectivist

Si nu e vorba de obiectivul aparatului de fotografiat….:)

Efectul Cameleon

Un studiu efectuat de Van Baaren a aratat ca un chelner care isi imită clienții (de exemplu, repetând după ei fiecare frază a comenzii sau a recomandărilor lor) își poate dubla bacisurile în raport cu un chelner care nu utilizează această strategie.

Imitația este un fel de ,,lipici social,, insa acelasi studiu arata ca aceasta trebuie să fie sinceră si autentică, altfel riscă să apara ca lingusire, ipocrizie.

Studiul nu a cuprins si categoria avocaților dar cred că tehnica poate fi aplicată cu succes…:)))…si cred ca este deja aplicată…:)…nu stiu dacă se practică în sens sincer sau în sens lingusitor…:)

http://www.avocat-ioan.ro

Abraham si eu

“He who represents himself has a fool for a client” – Abraham Lincoln

Semnatura electronica Reg UE

REGULAMENTUL (UE) NR. 910 din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice (aplicabilitate generala fara transpunere in legislatia nationala)

semnătură electronică” înseamnă date în format electronic, atașate la sau asociate logic cu alte date în format electronic și care sunt utilizate de semnatar pentru a semna;

Unei semnături electronice nu i se refuză efectul juridic și posibilitatea de a fi acceptată ca probă în procedurile judiciare doar din motiv că aceasta este în format electronic sau că nu îndeplinește cerințele pentru semnăturile electronice calificate. – art.25 Regulament.

Au existat situatii in care cereri de exercitare a unei cai de atac formulate si semnate in format electronic (fara a exista o semnatura electronica avansata sau calificata) au fost respinse/anulate avand in vedere aspectele legate de semnatura electronică.

Inregistrare plângere avocat

Din februarie 2020 dovada înregistrării plângerii (certificatul de grefa) se prezintă de către contravenient, personal sau prin reprezentant convențional (avocat), la unitatea de poliție din care face parte agentul constatator (art.118 O.U.G 195/2002).

La data prezentării dovezii înregistrării plângerii, unitatea de poliție din care face parte agentul constatator va efectua mențiunile în evidențe și va restitui permisul de conducere, reținând dovada înlocuitoare.

Pana la aceasta modificare a O.U.G 195, dovada inregistrarii plangerii se făcea numai de contravenient sau reprezentantul legal al acestuia, fapt care genera mereu discuții contradictorii.

De acum certificatul de grefă/dovada înregistrarii plângerii se poate depune și de către stimabilii reprezentanți convenționali ai contestatorului.

https://www.edituracorint.ro/curs-auto-intensiv.html

Atenție la cască si la mască

Obligatie: ,,Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă.,, – art.70 alin.(4) O.U.G nr.195/2002

Recomandare: Se recomanda ca, în circulația pe drumurile publice, biciclistul să poarte cască de protecție omologată. – art.160 alin.(4) din H.G 1391/2006.

Atenție la cască și la mască!

https://www.edituracorint.ro/curs-auto-intensiv.html

Acte regim stare de urgență

Totdeauna când am citit legea 554/2004 privind contenciosul administrativ săream repede prin necitire peste articolul 5 și imi spuneam ca aceste prevederi sunt numai teoretice și nu face sens să mă uit pe ele, însă astăzi experimentăm din prevederile acestui articol (art.5 alin.3) referitor la regimul actelor emise pentru aplicarea stării de urgență.

Drept urmare, am început să citesc complet toate actele normative si primul act pe care l-am citit a fost LEGEA nr. 10 din 31 iulie 1990 privind proclamarea zilei naţionale a României. Are numai 2 articole si e foarte scurt textul….:))

,,Articolul 1 Se proclama “1 Decembrie” ziua naţionala a României.

Articolul 2 Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 903 din 18 august 1949 privind declararea zilei de 23 august ca sărbătoare naţionala, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi, se abroga.,,

Impactul vacarmului – drept sportiv

Azi vorbim despre sport (ca tot sunt suspendate/amânate campionatele importante de fotbal).

Daca sunteti arbitri sportivi, in general, sau de fotbal in particular, arbitrați cu dopuri în urechi, căci strigatele mulțimii riscă să joace un rol crucial în deciziile voastre, îndeosebi în favoarea echipei gazdă (studiu efectuat de Nevil si colaboratorii)

Atentie: strigatele multimii nu faceau ca arbitrul sa sanctioneze mai mult echipa oaspete (cum s-ar putea crede) ci doar arbitrul sancționa mai puțin echipa gazdă.

Cred ca impactul strigătului mulțimii se aplică si în alte domenii…:)