Lipsa capacității de exercițiu minor

Actele pe care minorul le poate încheia singur pot fi făcute și de reprezentantul său legal, afară de cazul în care legea ar dispune altfel sau natura actului nu i-ar permite acest lucru.

Pentru cei care nu au capacitate de exercițiu, actele juridice se încheie, în numele acestora, de reprezentanții lor legali, în condițiile prevăzute de lege. – art. 43 Codul Civil Român.

http://www.avocat-ioan.ro

Sub influenta alcoolului

Atunci când folosește expresia sub influența băuturilor alcoolice, legiuitorul se referă la fapta ce constituie contravenție (o îmbibație alcoolică sub 0,80 g/l alcool pur), iar atunci când folosește expresia „sub influența alcoolului“ se referă la fapta ce constituie infracțiune (o îmbibație alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge) – Decizia I.C.C.J nr. 14/2020

Prin urmare poti sa fii sub influenta bauturilor alcoolice si sa nu fii sub influenta alcoolului.

Aceste expresii, care nu sunt identice, nu sunt folosite întâmplător. Expresiile sunt asemanatoare cum sunt si notiunile salariul de funcție al politistilor si salariul functiei de baza al politistilotr. (jocuri de cuvinte).

http://www.avocat-ioan.ro

Aviz asociatie

,,Avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.,, – art.17 alin.(6) legea nr.31/1990 privind societățile.

Concluzie: daca administratorul nu declară pe proprie răspundere, este necesar avizul scris al comitetului executiv și acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, spațiul supus schimbării. (art.40 din legea nr.196/2018).

http://www.avocat-ioan.ro

Suspendare act administrativ

,,Soluţia suspendării actului administrativ, se circumscrie noţiunii de protecţie provizorie corespunzătoare, măsură care poate fi luată de autoritatea jurisdicţională, conform Recomandărilor R89/8 şi 16/2003 ale Comitetului de Miniştri din cadrul Consiliului Europei, fără a se aduce atingere principiului executării din oficiu a deciziilor
autorităţilor administrative.

http://www.avocat-ioan.ro

Semnatura electronica extinsa

Semnătura electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) este legată în mod unic de semnatar;b) asigură identificarea semnatarului;c) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;d) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în așa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă;

In conditiile in care un document este semnat electronic de catre 2 (doi) ,,semnatari,, documentul nu isi pierde valabilitatea intrucat conditiile de la a),b),c),d) mai sus indicate (art.4 alin.4 din legea nr.455/2001) continua sa fie indeplinite pentru fiecare semnatura in parte.

http://www.avocat-ioan.ro

Rectificare Carte Funciara

Dacă diferența de suprafață care se solicită a fi modificată este mai mare cu 15% față de suprafața înscrisă în cartea funciară, singura modalitate de realizare a concordanței dintre situația scriptică (tabulară) și cea reală este procedura contencioasă, respectiv promovarea unei acțiuni în instanță. Pâna la 15% se poate realiza prin proceduri administrative – Ordinul ANCPI nr.700/2014.

Pentru aceasta exista art.907 alin.1 Cod Civil prevăd că ,,Când o înscriere făcută în cartea funciară nu corespunde cu situația juridică reală, se poate cere rectificarea acesteia.,, si art. 914 Cod Civil care permite oricând proprietarului imobilului modificarea mențiunilor existente în cartea funciară privitoare la descrierea, destinația sau suprafața acestuia, în condițiile legii.

http://www.avocat-ioan.ro

Eliberare duplicat act original

 ,,La cererea părții, notarul public poate elibera un duplicat al unui act original aflat în arhiva sa.

 În textul duplicatului se reproduc cuvânt cu cuvânt cuprinsul înscrisului, cât și cel al încheierii prin care s-a încuviințat întocmirea înscrisului original. În locul semnăturii originale se menționează numele de familie și prenumele fiecărui semnatar.,, – art.156 legea 36 din 1995 privind activitatea notariala.

http://www.avocat-ioan.ro

Permis expirat

In Romania pe durata starii de alerta, daca ti-a expirat perioada de valabilitate a permisului de conducere acesta rămâne valabil datorita art.4 alin.(5) din legea 55/2020 ,,Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.,,

Deci putem sa ne conducem linistit Lamborghini-ul…:)

http://www.avocat-ioan.ro

Mesajul lui Histaiaeus

Trimiterea unui mesager prin liniile inamice era periculoasă, asa ca Histaiaeus a ras în cap un mesager, i-a tatuat mesajul pe pielea scalpului, a așteptat să crească părul și apoi a trimis mesagerul, care știa că duce un mesaj, însă nu și conținutul acestuia.

Tare multa răbdare a avut mesagerul si cel care l-a trimis..:))), dar foarte mișto tehnica.

Mesajul nu a fost de genul ,,cât costă pătrunjelul?,, ci a fost un mesaj de luptă.