Consorțiu procesual

,,Mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte dacă obiectul procesului este un drept ori o obligație comună, dacă drepturile sau obligațiile lor au aceeași cauză ori dacă între ele există o strânsă legătură,, – art.59 Cod Procedură Civila.

http://www.avocat-ioan.ro

Termen plângere judecător camera preliminara

Dacă ai o soluție de clasare de la un parchet si esti nemulțumit, faci plângerea la procurorul superior (prim-procuror, procuror general, șef de secție) in termen de 20 de zile, apoi

poti sa te adresezi judecătorului de camera preliminară oricand după trecerea termenului de 20 de zile de recomandare în care trebuia să primești raspunsul de la Parchet. Acolo la judecătorul de cameră preliminară va sosi si raspunsul la plângerea inițială și totul va fi bine (pentru unii sau pentru alții).

http://www.avocat-ioan.ro

Dizolvare lichidare asociatie

Daca o asociatie urmeaza procedura de dizolvare si lichidare, dupa publicarea bilantului de catre lichidatorul numit, contestatiile la bilant se pot formula in termen de 30 de zile. Daca nu se formuleaza, bilantul se considera definitiv aprobat.

Contestatiile pot sa aiba ca obiect orice chestiune care se afla in legatura cu bilantul (spre exemplu omiterea din culpă intenționa a includerii anumitor sume in acest bilant).

http://www.avocat-ioan.ro

Restituire creante fiscale

Pentru a primi bani inapoi de la directiile generale de finante publice sau administratii financiare, sume care au fost poprite la o adresă distanță, trebuie sa completezi o cerere care să fie conformă cu Ordinul A.N.A.F nr.63/2017, apoi, daca vorbim de hotărâri judecătoresti trebuie sa depui sentința de la fond și decizia din apel, evident legalizate, asa cum prevede un alt Ordin, nu al A.N.A.F ci al Ministerului Finantelor Publice cu nr.1899/2004.

,,Secretul rabdarii este sa faci altceva intre timp,,

Între timp, o sa fac o cerere catre altă instituție….

http://www.avocat-ioan.ro

Asociat unic S.R.L

O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată (S.R.L), alcătuită dintr-o singură persoană rezultand astfel ca poate avea asociat unic o alta S.R.L. care este alcatuita din cel putin 2 (două) persoane.

http://www.avocat-ioan.ro

Întinderea cotelor-părți

In cazul coproprietatii obisnuite cotele-părți sunt prezumate a fi egale, până la proba contrară. Dacă bunul a fost dobândit prin act juridic, proba contrară nu se va putea face decât prin înscrisuri.

Deci mai există egalitate, însă nu absolută…:)

http://www.avocat-ioan.ro

Pasager dreapta vehicul

,,Imprejurarea că victima (pasager dreapta autoturism) a decis să se urce într-un autoturism condus de un şofer băut nu poate echivala cu o hotărâre din partea acesteia de a-şi suprima viaţa, cu atât mai mult cu cât, inclusiv victima se afla în stare de ebrietate, neavând astfel, reprezentarea pericolului la care se expune.,,

In aceste conditii este justificata acordarea daunelor morale, cauzele de neacordare a despăgubirilor fiind expres si limitativ prevăzute de art. 12 din Legea 132/2017.

http://www.consilierul.com

Obiectul judecatii penale

Ca sa fie clar si pentru mine si pentru toata lumea, obiectul judecatii
se mărginește la faptele și la persoanele arătate în actul de sesizare a instanței.(art.371 Cod Procedură Penală).

MĂRGINÍ, mărginesc, vb. IV = Tranz. și refl. A (se) limita, a (se) reduce, a (se) restrânge, a (se) rezuma;

Taxa judiciara amenda judiciara

Daca instanta a stabilit prin incheiere ca trebuie sa platesti o amenda judiciara, daca doresti sa formulezi o cerere de reexaminare, trebuie sa platesti o alta taxa judiciara care la data de 06.02.2019, este de 20 de lei.

Deci, in orice situatie, tot trebuie sa platesti….😎

http://www.consilierul.com