Judecată de valoare vs. Afirmatie factuala

Curtea Europeana spune ca în cadrul judecăților de valoare se încadrează exprimarea unei opinii a unei persoane asupra calității profesionale, morale și personale ale altuia iar afirmațiile factuale regrupează exprimarea unor acuzații de a fi comis fapte determinate. (Hotărârea Harlanova împotriva Letoniei)

Judecățile de valoare nu pot fi supuse unei probe a exactității lor iar materialitatea afirmațiilor poate fi dovedită.

Acesta este motivul pentru care se emit foarte multe judecăți de valoare si tot felul de opinio juris….:)…Pentru a nu fi încalcata libertatea de exprimare…

Bine de reținut

Conducătorii de vehicule care poartă mască de protecție nu beneficiază de un regim de prioritate special si trebuie sa respecte regulile de circulatie pe drumurile publice (O.U.G 195/2002, H.G 1391/2006 și alte reglementări secundare specifice)…


https://www.edituracorint.ro/curs-auto-intensiv.html

Teoria reactanței

Faptul că in Codul Rutier (O.U.G 195/2002 și H.G 1391/2006) nu sunt stipulate decât obligații și interdicții (și nu există reglementată nicio acțiune/inacțiune care să fie premiată) face ca unele comportamente, precum excesul de viteză, sa fie mai atractiv. Și în pofida evoluției mentalităților într-un sens pozitiv, tot îi mai auzi pe unii care spun că centura de siguranță este o chestiune de libertate individuală.

Oamenii gândesc si au nevoie să stie că sunt liberi să acționeze.

Atunci când o persoană este constrânsă în libertatea sa de a acționa asa cum doreste, ea va acționa în mod contrar decât ce i s-a cerut.

Toate chestiile astea le-am preluat din J.W. Brehm A Theory of Psychological Reactance și din Heilmann M.E ,,Oppositional behaviour…..,,- Journal of Personality însă mi se pare ca se aplică și în zilele pe care le trăim în prezent -…:)

http://www.avocat-ioan.ro

Site-uri utile de/cu legislatie europeana

  1. Institutul European Român – Baza de date – http://www.ier.ro
  2. Acte normative comunitare şi jurisprudenţă traduse în limba română – http://ccvista.taiex.be/download.asp
  3. N-Lex – informaţii asupra legislaţiei statelor membre –  http://eur-lex.europa.eu/n-lex/
  4.  Portalul Legislaţiei Uniunii Europenehttps://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro
  5. Portalul Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercialăhttps://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_network_in_civil_and_commercial_matters-21-en.do

Aceste site-uri trebuie folosite în combinație cu http://www.avocat-ioan.ro…..:)

Acord cadru anexa Directiva 1999/70/CE

Clauza 5 din acordul‑cadru, intitulată „Măsuri de prevenire a abuzurilor”, are urmatorul continut:

,,Pentru a preveni abuzurile care rezultă din folosirea contractelor sau a raporturilor de muncă pe durată determinată succesive, statele membre, introduc, acolo unde nu există măsuri legale echivalente de prevenire a abuzului, într‑un mod care să ia în considerare nevoile unor sectoare și categorii specifice de lucrători, una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

(a)      motive obiective care să justifice reînnoirea unor asemenea contracte sau raporturi de muncă;

(b)      durata totală maximă a contractelor sau raporturilor de muncă pe durată determinată succesive;

(c)      numărul de reînnoiri ale unor asemenea contracte sau raporturi de muncă.,,

OBIECTÍV, –  Care are însușirea de a reda fidel, netrunchiat realitatea, detașat de impresii subiective; nepărtinitor, imparțial; obiectivist

Si nu e vorba de obiectivul aparatului de fotografiat….:)

Efectul Cameleon

Un studiu efectuat de Van Baaren a aratat ca un chelner care isi imită clienții (de exemplu, repetând după ei fiecare frază a comenzii sau a recomandărilor lor) își poate dubla bacisurile în raport cu un chelner care nu utilizează această strategie.

Imitația este un fel de ,,lipici social,, insa acelasi studiu arata ca aceasta trebuie să fie sinceră si autentică, altfel riscă să apara ca lingusire, ipocrizie.

Studiul nu a cuprins si categoria avocaților dar cred că tehnica poate fi aplicată cu succes…:)))…si cred ca este deja aplicată…:)…nu stiu dacă se practică în sens sincer sau în sens lingusitor…:)

http://www.avocat-ioan.ro

Abraham si eu

“He who represents himself has a fool for a client” – Abraham Lincoln

Semnatura electronica Reg UE

REGULAMENTUL (UE) NR. 910 din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice (aplicabilitate generala fara transpunere in legislatia nationala)

semnătură electronică” înseamnă date în format electronic, atașate la sau asociate logic cu alte date în format electronic și care sunt utilizate de semnatar pentru a semna;

Unei semnături electronice nu i se refuză efectul juridic și posibilitatea de a fi acceptată ca probă în procedurile judiciare doar din motiv că aceasta este în format electronic sau că nu îndeplinește cerințele pentru semnăturile electronice calificate. – art.25 Regulament.

Au existat situatii in care cereri de exercitare a unei cai de atac formulate si semnate in format electronic (fara a exista o semnatura electronica avansata sau calificata) au fost respinse/anulate avand in vedere aspectele legate de semnatura electronică.

Inregistrare plângere avocat

Din februarie 2020 dovada înregistrării plângerii (certificatul de grefa) se prezintă de către contravenient, personal sau prin reprezentant convențional (avocat), la unitatea de poliție din care face parte agentul constatator (art.118 O.U.G 195/2002).

La data prezentării dovezii înregistrării plângerii, unitatea de poliție din care face parte agentul constatator va efectua mențiunile în evidențe și va restitui permisul de conducere, reținând dovada înlocuitoare.

Pana la aceasta modificare a O.U.G 195, dovada inregistrarii plangerii se făcea numai de contravenient sau reprezentantul legal al acestuia, fapt care genera mereu discuții contradictorii.

De acum certificatul de grefă/dovada înregistrarii plângerii se poate depune și de către stimabilii reprezentanți convenționali ai contestatorului.

https://www.edituracorint.ro/curs-auto-intensiv.html