Scutire CAS

In continuarea postarii anterioare (https://consilierul.com/2020/01/29/scutire-cass/) azi am scos un S din titlu si a rezultat ca persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală nu datoreaza contributia de asigurari sociale (CAS) – (art.150 Cod Fiscal)

Tot felul de CAS-uri si CASS-uri…:)

http://www.avocat-ioan.ro

Scutire CASS

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt exceptate de la plata CASS -contribuția de asigurări sociale de sănătate – (art.154 alin.1 lit.h^1 Cod Fiscal)

http://www.avocat-ioan.ro

Intabulare in CF

Actiunea oblica este o actiune subrogatorie sau indirecta. Vechiul Cod Civil avea urmatoarea reglementare ,,creditorii pot exercita toate drepturile si actiunile debitorului lor […]“ iar in Codul Civil din 2009 se arata că ,,Creditorul a cărui creanță este certă și exigibilă poate să exercite drepturile și acțiunile debitorului atunci când acesta, în prejudiciul creditorului, refuză sau neglijează să le exercite.  

In demersul de intabulare a apartamentului (intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate dobandit prin construire) este necesara intabularea anterioara a dreptului de proprietate al constructorului, al proprietarului constructiei si, in final, dreptul de proprietate al cumparatorului.

Asa au fost intabulate si clădirile din imaginea atașată articolului…:))

http://www.consilierul.com

Judecare separată

În procesul civil cererea de chemare în garanție se judecă odată cu cererea principală.

Cu toate acestea, dacă judecarea cererii principale ar fi întârziată prin cererea de chemare în garanție, instanța poate dispune disjungerea ei pentru a o judeca separat.

În acest din urmă caz, judecarea cererii de chemare în garanție va fi suspendată până la soluționarea cererii principale.

Si portocalele trebuie păstrate separat pentru un gust mai bun…:)

Bine De Stiut

Articolul 120 (1) H.G 1391 din 2006:

Se interzice depășirea vehiculelor pe sectorul de drum unde s-a format o coloana de vehicule în așteptare, dacă prin aceasta se intră pe sensul opus de circulație.

Acest articol se aplica si pe Drumul Național 1 din România (D.N 1)…:))

CEDO -Interzicerea discriminarii

Art. 14 Conventie – Interzicerea discriminarii

CEDO, secţia II, hotărârea Bucheň c. Cehia, 26 noiembrie 2002

O diferenţă de tratament constituie discriminare atunci când criteriul de distincţie între două categorii nu are nici o justificare obiectivă şi rezonabilă.

Art. 14 raportat la art. 1 din Protocolul nr. 1. Curtea a constatat că există cel puţin două categorii de militari de carieră care continuă să primească pensia pentru militarii în retragere: judecătorii şi procurorii militari care au devenit magistraţi civili după ianuarie 1994.

Curtea a constatat că există o diferenţă de tratament care nu poate fi explicată, aşa cum a încercat statul ceh, prin faptul că foştii militari care au devenit magistraţi civili mai târziu au avut dificultăţi în a-şi găsi un loc de muncă, în timp ce cei aflaţi în situaţia reclamantului au beneficiat de un nou loc de muncă automat.

Curtea a considerat că aceste criterii sunt subiective şi nu pot justifica o diferenţă de tratament, care trebuie să aibă o justificare obiectivă şi rezonabilă. În speţă, art. 14 a fost violat.

CNCD

,,In vederea indeplinirii rolului sau de garant al respectarii si aplicarii principiului nediscriminarii, Consiliul National pentru combaterea discriminarii (C.N.C.D) este chemat sa vegheze, printre altele, inclusiv asupra modului in care este respectat acest principiu in continutul actelor normative. In acest sens, acest organ poate constata existenta unor prevederi de lege discriminatorii si isi poate exprima opinia in ceea ce priveste armonizarea acestor dispozitii,, – Decizia 997/2008 Curtea Constitutionala.

http://www.avocat-ioan.ro

Ghid daune morale

Ghidul pentru soluționarea daunelor morale, emis de Fondul de protecție a victimelor străzii nu reprezintă un criteriu legal de evaluare judiciară a prejudiciului moral, ci un instrument de lucru la dispoziția asigurătorilor în procedura administrativă, neavând putere normativă și, deci, caracter obligatoriu pentru instanțe. (Decizia nr. 130 din 23 ianuarie 2019, pronunțată de Secția I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție)

http://www.avocat-ioan.ro

Bicicleta vs Trecere de pietoni

Se interzice conducătorilor de biciclete să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă; (art.161 alin.1 H.G 1391/2006 R)

Azi am încălcat această obligație, dar nu se va mai repeta…:)…