Consum de alcool contraventie

four champagne flutes with assorted color liquids

,,Consumul de alcool după producerea unui accident este interzis de art.78 din OUG nr.195/2002 însă pentru ca încălcarea obligației de abținere de la consumul de alcool să atragă răspunderea contravențională este necesar ca autorul faptei să cunoască împrejurarea ca a fost implicat într-un accident de circulație,, – Hotararea nr. 498/2022

,,Probele administrate, respectiv declarația martorului si fotografia de la fila 4….conduc la validarea apărării contravenientului în sensul că nu a observat fapta pricinuită, fiind în eroare de fapt cu privire la producerea accidentului,,

Leave a Reply