CEDO -Interzicerea discriminarii

Art. 14 Conventie – Interzicerea discriminarii

CEDO, secţia II, hotărârea Bucheň c. Cehia, 26 noiembrie 2002

O diferenţă de tratament constituie discriminare atunci când criteriul de distincţie între două categorii nu are nici o justificare obiectivă şi rezonabilă.

Art. 14 raportat la art. 1 din Protocolul nr. 1. Curtea a constatat că există cel puţin două categorii de militari de carieră care continuă să primească pensia pentru militarii în retragere: judecătorii şi procurorii militari care au devenit magistraţi civili după ianuarie 1994.

Curtea a constatat că există o diferenţă de tratament care nu poate fi explicată, aşa cum a încercat statul ceh, prin faptul că foştii militari care au devenit magistraţi civili mai târziu au avut dificultăţi în a-şi găsi un loc de muncă, în timp ce cei aflaţi în situaţia reclamantului au beneficiat de un nou loc de muncă automat.

Curtea a considerat că aceste criterii sunt subiective şi nu pot justifica o diferenţă de tratament, care trebuie să aibă o justificare obiectivă şi rezonabilă. În speţă, art. 14 a fost violat.

CNCD

,,In vederea indeplinirii rolului sau de garant al respectarii si aplicarii principiului nediscriminarii, Consiliul National pentru combaterea discriminarii (C.N.C.D) este chemat sa vegheze, printre altele, inclusiv asupra modului in care este respectat acest principiu in continutul actelor normative. In acest sens, acest organ poate constata existenta unor prevederi de lege discriminatorii si isi poate exprima opinia in ceea ce priveste armonizarea acestor dispozitii,, – Decizia 997/2008 Curtea Constitutionala.

http://www.avocat-ioan.ro

Ghid daune morale

Ghidul pentru soluționarea daunelor morale, emis de Fondul de protecție a victimelor străzii nu reprezintă un criteriu legal de evaluare judiciară a prejudiciului moral, ci un instrument de lucru la dispoziția asigurătorilor în procedura administrativă, neavând putere normativă și, deci, caracter obligatoriu pentru instanțe. (Decizia nr. 130 din 23 ianuarie 2019, pronunțată de Secția I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție)

http://www.avocat-ioan.ro

Bicicleta vs Trecere de pietoni

Se interzice conducătorilor de biciclete să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă; (art.161 alin.1 H.G 1391/2006 R)

Azi am încălcat această obligație, dar nu se va mai repeta…:)…

Emitere autorizatie de functionare

Pe raza Sectorului 1 Bucuresti numai daca desfasori activitati incadrate in anumite CAEN-uri (5610- Restaurante, 5630 – Baruri, 5621 -Activitati de alimentatie (catering), 5629 – Alte servicii de alimentatie, si grupa CAEN 932 – Alte activitati recreative si distractive) trebuie sa depui o cerere pentru emiterea autorizatiei de functionare.

Daca desfasori alte activitati, trebuie sa depui o cerere pentru emiterea unui punct de vedere cu privire la necesitatea emiterii autorizatiei de functionare. (o negație..)

In orice situatie, tot trebuie sa depui ceva….:)

Consorțiu procesual

,,Mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte dacă obiectul procesului este un drept ori o obligație comună, dacă drepturile sau obligațiile lor au aceeași cauză ori dacă între ele există o strânsă legătură,, – art.59 Cod Procedură Civila.

http://www.avocat-ioan.ro

Termen plângere judecător camera preliminara

Dacă ai o soluție de clasare de la un parchet si esti nemulțumit, faci plângerea la procurorul superior (prim-procuror, procuror general, șef de secție) in termen de 20 de zile, apoi

poti sa te adresezi judecătorului de camera preliminară oricand după trecerea termenului de 20 de zile de recomandare în care trebuia să primești raspunsul de la Parchet. Acolo la judecătorul de cameră preliminară va sosi si raspunsul la plângerea inițială și totul va fi bine (pentru unii sau pentru alții).

http://www.avocat-ioan.ro

Dizolvare lichidare asociatie

Daca o asociatie urmeaza procedura de dizolvare si lichidare, dupa publicarea bilantului de catre lichidatorul numit, contestatiile la bilant se pot formula in termen de 30 de zile. Daca nu se formuleaza, bilantul se considera definitiv aprobat.

Contestatiile pot sa aiba ca obiect orice chestiune care se afla in legatura cu bilantul (spre exemplu omiterea din culpă intenționa a includerii anumitor sume in acest bilant).

http://www.avocat-ioan.ro

Restituire creante fiscale

Pentru a primi bani inapoi de la directiile generale de finante publice sau administratii financiare, sume care au fost poprite la o adresă distanță, trebuie sa completezi o cerere care să fie conformă cu Ordinul A.N.A.F nr.63/2017, apoi, daca vorbim de hotărâri judecătoresti trebuie sa depui sentința de la fond și decizia din apel, evident legalizate, asa cum prevede un alt Ordin, nu al A.N.A.F ci al Ministerului Finantelor Publice cu nr.1899/2004.

,,Secretul rabdarii este sa faci altceva intre timp,,

Între timp, o sa fac o cerere catre altă instituție….

http://www.avocat-ioan.ro