Personal militar

Extras din hotarare de declinare a competentei catre sectia de conflicte de muncă:

,,Este adevarat ca, prin Decizia nr.10/2018, I.C.C.J a statuat ca litigiile având ca obiect drepturile bănesti solicitate de jandarmii din cadrul inspectoratului de jandarmi județean ori de cadre militare – ofițeri, maistri militari și subofițeri) care isi desfăsoară activitatea în baza unor raporturi de serviciu, specifice functionarilor cu statut special, sunt de competența instanțelor de contencios administrativ în considerarea prevederilor art.109 alin.1 din legea nr.188/1999….., însă dispozițiile anterior menționate au fost abrogate de art.597 alin.2 lit.b din partea IX din O.U.G NR.57/2019 – Codul Administrativ.

Or, acest din urmă act administrativ stabileste în mod expres că ,,Prevederile prezentului titlu nu se aplică următoarelor categorii de personal bugetar: personalul militar,,

Deci: Sub aspectul sectiei competente sa judece litigiile privitoare la militari: o perioada acestia (cadrele militare) au fost funcționari publici acum urmeaza o perioada în care nu mai sunt funcționari publici si sigur mai urmeaza si o altă perioadă…:)))

http://www.avocat-ioan.ro

Scopul urmarit

,,Instanța este învestită a soluționa cererea nu după termenii utilizați, ci după solicitarea care se degajă din motivele de fapt ale cererii, pe baza cărora se conturează scopul urmărit.,,

Un extras dintr-o hotărâre judecătorească care îmi place (atât hotărârea dar si fragmentul de mai sus). Se potriveste perfect în combaterea formalismului excesiv în vremurile în care se urmăreste aplicarea numai a literei legii...:).

http://www.avocat-ioan.ro

Daune pu(m)nitive

Daunele punitive – reprezintă o pedeapsă care nu are legatura cu recuperarea prejudiciului iar raspunderea civila in dreptul nostru are mai mult caracter reparatoriu (acoperirea prejudiciului).

Nu prea se practica daunele punitive in dreptul romanesc însă exista rudimente de reglementare in legea 554/2004 (art.24 alin.3 amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere aplicata conducatorului institutiei).

Teremenul corect este daune puntive si nu PUMNitive, desi pumnul se aplică de cele mai multe ori tot ca un fel de pedeapsă….:)

http://www.avocat-ioan.ro

Aviz consultativ

,,Nesolicitarea avizului consultativ al Consiliului Legislativ duce la neconstituționalitatea legii sau ordonanței – simplă sau de urgență.,,- Decizia C.Constituționala nr.140/2019

http://www.avocat-ioan.ro

Judecată de valoare vs. Afirmatie factuala

Curtea Europeana spune ca în cadrul judecăților de valoare se încadrează exprimarea unei opinii a unei persoane asupra calității profesionale, morale și personale ale altuia iar afirmațiile factuale regrupează exprimarea unor acuzații de a fi comis fapte determinate. (Hotărârea Harlanova împotriva Letoniei)

Judecățile de valoare nu pot fi supuse unei probe a exactității lor iar materialitatea afirmațiilor poate fi dovedită.

Acesta este motivul pentru care se emit foarte multe judecăți de valoare si tot felul de opinio juris….:)…Pentru a nu fi încalcata libertatea de exprimare…

Bine de reținut

Conducătorii de vehicule care poartă mască de protecție nu beneficiază de un regim de prioritate special si trebuie sa respecte regulile de circulatie pe drumurile publice (O.U.G 195/2002, H.G 1391/2006 și alte reglementări secundare specifice)…


https://www.edituracorint.ro/curs-auto-intensiv.html

Teoria reactanței

Faptul că in Codul Rutier (O.U.G 195/2002 și H.G 1391/2006) nu sunt stipulate decât obligații și interdicții (și nu există reglementată nicio acțiune/inacțiune care să fie premiată) face ca unele comportamente, precum excesul de viteză, sa fie mai atractiv. Și în pofida evoluției mentalităților într-un sens pozitiv, tot îi mai auzi pe unii care spun că centura de siguranță este o chestiune de libertate individuală.

Oamenii gândesc si au nevoie să stie că sunt liberi să acționeze.

Atunci când o persoană este constrânsă în libertatea sa de a acționa asa cum doreste, ea va acționa în mod contrar decât ce i s-a cerut.

Toate chestiile astea le-am preluat din J.W. Brehm A Theory of Psychological Reactance și din Heilmann M.E ,,Oppositional behaviour…..,,- Journal of Personality însă mi se pare ca se aplică și în zilele pe care le trăim în prezent -…:)

http://www.avocat-ioan.ro

Site-uri utile de/cu legislatie europeana

  1. Institutul European Român – Baza de date – http://www.ier.ro
  2. Acte normative comunitare şi jurisprudenţă traduse în limba română – http://ccvista.taiex.be/download.asp
  3. N-Lex – informaţii asupra legislaţiei statelor membre –  http://eur-lex.europa.eu/n-lex/
  4.  Portalul Legislaţiei Uniunii Europenehttps://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro
  5. Portalul Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercialăhttps://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_network_in_civil_and_commercial_matters-21-en.do

Aceste site-uri trebuie folosite în combinație cu http://www.avocat-ioan.ro…..:)

Acord cadru anexa Directiva 1999/70/CE

Clauza 5 din acordul‑cadru, intitulată „Măsuri de prevenire a abuzurilor”, are urmatorul continut:

,,Pentru a preveni abuzurile care rezultă din folosirea contractelor sau a raporturilor de muncă pe durată determinată succesive, statele membre, introduc, acolo unde nu există măsuri legale echivalente de prevenire a abuzului, într‑un mod care să ia în considerare nevoile unor sectoare și categorii specifice de lucrători, una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

(a)      motive obiective care să justifice reînnoirea unor asemenea contracte sau raporturi de muncă;

(b)      durata totală maximă a contractelor sau raporturilor de muncă pe durată determinată succesive;

(c)      numărul de reînnoiri ale unor asemenea contracte sau raporturi de muncă.,,

OBIECTÍV, –  Care are însușirea de a reda fidel, netrunchiat realitatea, detașat de impresii subiective; nepărtinitor, imparțial; obiectivist

Si nu e vorba de obiectivul aparatului de fotografiat….:)