Avizare OCPI

Advertisements

Documentația întocmită în aplicarea art. 1.051 din Codul de procedură civilă (cererile de uzucapiune) se avizează tehnic de către oficiile teritoriale, la cererea persoanelor interesate, fără a se atribui număr cadastral. – Regulament ANCPI din 2014 – Ordin 700. Altfel, avizarea tehnica se face la solicitarea instantei de judecata.

Exigentele bunei-credinte

Advertisements

,,Trebuie să se facă distincția între a fi de bună-credință (buna-credință subiectivă) și a acționa după exigențele bunei-credințe (buna-credință obiectivă)» , respectiv în sensul că «buna-credință sau bona fides, ca stare psihologică a unui subiect de drept individual se manifestă pe plan juridic (…) sub forma intenției drepte, a diligenței, a liceității și a abținerii de la producerea vreunui prejudiciu în executarea obligațiilor în general,, (M. Nicolae – Drept civil. Teoria generală, vol.I Teoria dreptului civil).

Buna-credință se prezumă până la proba contrară, adica trebuie sa ai credința că ceea ce faci este BINE, adica pozitiv din punct de vedere moral, iar MORALA este stiința care are ca obiect binele practic, deosebită de ETICĂ care are ca obiect binele teoretic….si povestea poate continua pana la infinit care este…..:)))

Sanctiune complementara permis conducere

Advertisements

,,Instanţa de judecatăînvestită cu soluţionarea plângerii contravenţionale formulate împotriva unui proces-verbal de contravenţie, prin care s-a aplicat sancţiunea complementară a suspendării temporare a exercitării dreptului de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, nu are posibilitatea să examineze proporţionalitatea acestei sancţiuni complementare,, – Decizia I.C.C.J – Recurs in Interesul legii nr.5/2021

Concluzia:: Ramane cum am stabilit, sau mai exact, cum a stabilit agentul constatator…:)

http://www.avocat-ioan.ro

Inceput termen prescriptie extinctiva

Advertisements

,,Actul de control efectuat de Curtea de Conturi sau de un alt organ cu atributii de control, prin care s-a stabilit in sarcina angajatorului obligatia de a actiona pentru recuperarea unui prejudiciu….nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie extinctiva a actiunii pentru angajarea raspunderii patrimoniale ,, – Decizia I.C.C.J – Completul competent sa judece Recursul in Interesul Legii nr.19/2019

http://www.avocat-ioan.ro

Termen predare permis de conducere

Advertisements

Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se reia în ziua următoare celei în care a fost predat permisul de conducere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care instanța a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

Permisul poate fi predat oricand insa nu mai târziu de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești. Daca depasesti termenul de 30 de zile poti primi bonus inca 30 de zile la perioada de suspendare initiala (art.118 alin.7 din O.U.G nr.195/2002).

http://www.avocat-ioan.ro

Sechestrarea autovehiculelor

Advertisements

Autovehiculul supus sechestrului potrivit dispozițiilor articolului 740 Cod Procedura Civila va putea fi folosit de către debitor până la valorificare, dacă acesta depune sau remite executorului judecătoresc o poliță de asigurare negociabilă, la o sumă asigurată cel puțin egală cu valoarea de asigurare a autovehiculului.

Este vorba despre o garanție financiară (polița de asigurare negociabilă) si nu de asigurarea obligatorie RCA…:)

Declaratie sediu social

Advertisements

Dacă societatea nu desfășoară la sediul social sau la sediile secundare activitățile declarate o perioadă de maximum 3 ani, declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 17 alin. (6) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este considerată inclusă în declarația pe propria răspundere prevăzută de art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare.

Lipsa capacității de exercițiu minor

Advertisements

Actele pe care minorul le poate încheia singur pot fi făcute și de reprezentantul său legal, afară de cazul în care legea ar dispune altfel sau natura actului nu i-ar permite acest lucru.

Pentru cei care nu au capacitate de exercițiu, actele juridice se încheie, în numele acestora, de reprezentanții lor legali, în condițiile prevăzute de lege. – art. 43 Codul Civil Român.

http://www.avocat-ioan.ro

Sub influenta alcoolului

Advertisements

Atunci când folosește expresia sub influența băuturilor alcoolice, legiuitorul se referă la fapta ce constituie contravenție (o îmbibație alcoolică sub 0,80 g/l alcool pur), iar atunci când folosește expresia „sub influența alcoolului“ se referă la fapta ce constituie infracțiune (o îmbibație alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge) – Decizia I.C.C.J nr. 14/2020

Prin urmare poti sa fii sub influenta bauturilor alcoolice si sa nu fii sub influenta alcoolului.

Aceste expresii, care nu sunt identice, nu sunt folosite întâmplător. Expresiile sunt asemanatoare cum sunt si notiunile salariul de funcție al politistilor si salariul functiei de baza al politistilotr. (jocuri de cuvinte).

http://www.avocat-ioan.ro

%%footer%%