Apostila

Apostila atesta veridicitatea actelor oficiale emise de statele care au semnat Conventia de la Haga din 1961 si reprezinta o stampila care se aplica direct pe actul de legalizat.

In Romania, apostila se elibereaza de Institutiile prefectului pentru actele oficiale administrative si, pentru anumite acte, potrivit OG nr.66/1999, mai pot aplica apostila si tribunalele si camerele notarilor publici.

Sunt considerate acte oficiale potrivit Conventiei de la Haga:

  • documentele care provin de le o autoritate a statului;
  • documentele administrative;
  • actele notariale;
  • declaratiile oficiale (ex:viza de investire cu data certa, legalizari de semnatura depuse pe un act sub semnatura private);

Documente necesare:

  • cerere, indiferent de numarul actelor;
  • actul de identitate;
  • actul pentru care se solicita eliberarea apostilei, in orginal;
  • dovada achitarii taxelor;
  • documente care atesta relatia cu solicitantul, daca nu rezulta din actul de identitate, procura notariala, imputernicirea avocatiala sau delegatia

Taxe la solicitarea personelor fizice 22 lei, la solicitarea persoanelor juridice si in cazul reprezentarii 44 lei, taxa pentru inregistrarea cererii 3 lei;