Autorizatia de procurare arma neletala – Persoana fizica

In vederea autorizarii procurarii armelor neletale sunt necesare urmatoarele documente:

  • Cerere-tip: se depune la organul de politie competent din cadrul inspectoratelor judetene de politie sau la directia generala de politie a mun.Bucuresti, in functie de domiciliul sau resedinta solicitantului;
  • Actul de identitate, original si copie;
  • Certificat medical eliberat de o unitate sanitara specializata cu cel mult 6 luni inaintea depunerii cererii ( din acesta trebuie sa reiasa ca solicitantul nu sufera de una din afectiunile care fac imposibila autorizarea pentru a detine arme si munitii)
  • Certificatul de cazier judiciar ( avand in vedere ultimele modificari legislative, certificatul nu va mai fi depus de solicitant ci se va efectua verificarea direct din baza de date)
  • Avizul psihologic din care sa rezulte ca solicitantul este apt sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii, eliberat cu cel mult 12 luni inaintea depunerii cererii de un psiholog autorizat pentru astfel de avize;
  • Fotografii 4*5 cm;
  • Dovada achitarii taxelor;
  • Taxe: 
  • pentru procurarea primei arme neletale: 100 lei regim normal si 300 lei regim urgenta
  • pentru procurarea celei de-a doua arme neletale: 50 lei regim normal si 100 lei regim urgenta;

          Potrivit legii 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, armele şi muniţiile neletale sunt cele destinate unui scop utilitar sau pentru agrement ori autoapărare, confecţionate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii şi armele vechi.