Autorizatia de procurare arma letala – persoana fizica

Potrivit legii 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor prin arme şi muniţii letale  se intelege armele şi muniţiile prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor.

In vederea autorizarii procurarii armelor letale sunt necesare urmatoarele documente:

 • Cerere-tip: se depune de catre persoana (cetatean roman sau strain cu domiciliul ori resedinta in Romania) care doreste sa devina titular al dreptului de detinere sau, dupa caz de port si folosire, la organul de politie competent din cadrul inspectoratelor judetene de politie sau la directia generala de politie a mun.Bucuresti, in functie de domiciliul sau resedinta solicitantului;
 • Actul de identitate, original si copie;
 • Certificat medical eliberat de o unitate sanitara specializata cu cel mult 6 luni inaintea depunerii cererii ( din acesta trebuie sa reiasa ca solicitantul nu sufera de una din afectiunile care fac imposibila autorizarea pentru a detine, sau dupa caz, a purta si a folosi arme si munitii letale si din care sa rezulte ca este apt pentru a detine astfel de arme si munitii);
 • Certificatul de cazier judiciar ( avand in vedere ultimele modificari legislative, certificatul nu va mai fi depus de solicitant ci se va efectua verificarea direct din baza de date);
 • Avizul psihologic din care sa rezulte ca solicitantul este apt sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii letale, eliberat cu cel mult 12 luni inaintea depunerii cererii de un psiholog autorizat pentru astfel de avize;
 • Certificat de absolvire teoretica a unui curs de instruire teoretica si practica in domeniul armelor si munitiilor, organizat de o persoana juridica autorizata;
 • Fotografii 4*5 cm;
 • Dovada achitarii taxelor;
 • Permisul de vanatoare, in origina si in copie, vizat pe anul in curs, eliberat de o organizatie vanatoreasca legal constituita, pentru arme lungi cu destinatia vanatoare sau dupa caz, tir sportive sau biatlon, in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei in scopul detinerii sau, dupa caz, al portului si folosirii acesteia;
 • carnetul de antrenor de tir sau biatlon, eliberat de Agentia Nationala pentru Sport sau legitimatia de sportiv de tir sau biatlon, vizata la zi de Federatia Romana de Tir Sportiv sau de Federatia Romana de Schi sau Biatlon, in original si in copie, pentru arme de tir. Daca se solicita autorizarea procurarii armei in scopul portului si folosirii, este necesara o adeverinta din partea clubului sportiv la care este legitimata persoana, care sa ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al caror proprietar este solicitantul;
 • adeverinta care atesta, in cazul cetateanului roman, faptul ca titularul are calitatea prevazuta de lege, eliberata de institutia competenta in acest sens, in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei de aparare si paza in scopul portului si folosirii acesteia;

Taxele sunt identice cu cele pentru autorizarea procurarii armelor neletale, asa cum acestea au fost prezentate intr-un articol anterior.