MENTIUNI IN REGISTRELE DE STARE CIVILA – Inscrierea divortului

Inscrierea divortului se face din oficiu, prin mentiune pe marginea actului de casatorie, in baza hotararii judecatoresti definitiva comunicata de instanta de judecata, a certificatului de divort eliberat de ofiterul de stare civila sau de notarul public; de asemenea inscrierea divortului se face si la cererea oricaruia dintre fostii soti, care depune copie legalizata ori certificate de ofiterul de stare civila, de pe hotararea judecatoreasca definitiva

Documente necesare, pentru a fi siguri de inscrierea divortului:

  • cerere privind inscrierea in actele de stare civila a mentiunii, depusa personal sau prin imputernicit cu procura speciala la primaria care are in pastrare actul de casatorie;

Daca divortul a fost pronuntat in strainatate, suplimentar mai sunt necesare:

  • hotararea de divort emisa de autoritatile straine, in original si in copie;
  • traducerea legalizata a sentintei, in original si in copie;
  • copia certificatului de nastere si/sau de casatorie al persoanei pentru care se solicita inscrierea mentiunii;
  • copia pasaportului emis de autoritatile romane sau, dupa caz, straine;