Autorizatia de functionare a poligonului de tragere – Persoane juridice

In functie de obiectul de activitate, persoanele juridice de drept privat care nu se afla in subordonarea/coordonarea institutiilor publice pot construi si amenaja poligoane de tragere pentru arme letale sau arme neletale.

Documentele necesare pentru aceasta autorizatie sunt:

  • cerere;
  • certificat de inmatriculare in Registrul Comertului si actul constitutiv al persoanei juridice;
  • dovada detinerii legale a imobilului unde este situat poligonul de tragere, precum si documentele care atesta ca acesta a fost construit si amenajat in conditiile legii;
  • certificatul de omologare a poligonului de tragere;
  • copii legalizate ale actelor de identitate, a contractelor de munca si ale certificatelor de calificare profesionala sau ale altor documente cu aceeasi valoare juridica, precum si certificatele de cazier judiciar, pentru personalul desemnat sa administreze, sa intretina si sa supravegheze poligoanele de tragere si pentru personalul desemnat sa supravegheze activitatile care se desfasoara in incinta acestor poligoane, respectiv pentru instructori;
  •  dovada asigurarii poligonului, cu punct de prim ajutor si personal specializat in acest domeniu;
  • regulamentul de organizare si functionare a poligonului de tragere, semnat de reprezentantul persoanei juridice;
  • dovada achitarii taxelor;
  • imputernicire de reprezentare cu privire la persoana care depune documentele si solicita autorizatia;

Taxa: 300 lei regim normal, 500 lei regim urgenta;

Termen de eliberare; 11-30 de zile regim normal, 1-10 zile regim urgenta;

Leave a Reply