Impozitul pe mijloacele de transport

Persoanele care au în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport.

Important: Impozitul se datorează numai pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România si se plateste la unitatea administrativ-teritoriala la care persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru.

In Codul Fiscal sunt prevazute situatiile in care nu se datoreaza impozitul pe mijlocul de transport, scutirile fiind in general raportate fie la calitatea persoanei, fizice sau juridice, care detine mijlocul de transport (veterani de razboi, persoane cu handicap, institutii publice, etc) fie la criterii legate de vehicul ( vehicul istoric, autovehicul actionat electric, autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă, etc)

Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, scutire care opereaza incepand cu 1 ianuarie a anului urmator celui in care au fost depuse documentele justificative.

Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, modalitatea de calcul fiind prevazuta in cuprinsul Codului Fiscal.

Leave a Reply