Autorizatia de functionare pentru serviciile arhivistice prestate de operatorii economici

Documente necesare:

  • cerere;
  • copii ale documentatiei pentru autorizare;
  • lista fondurilor arhivistice detinute;

Prezenta autorizati se elibereaza, contra cost, pentru fiecare serviciu arhivistic solicitat, respectiv:

  • pastrare si conservare;
  • restaurare;
  • legatorie;
  • prelucrare arhivistica;
  • utilizare a documentelor detinute;

Arhivele Nationale asigura evidenta generala a operatorilor autorizati sa presteze servicii arhivistice.

Termen : in 10 zile structura cu atributii din cadrul Arhivelor Nationale analizeaza documentatia depusa pentru autorizare si instiinteaza operatorul economic daca aceasta este completa sau mai necesita si anumite completari.

Termen de eliberare: in termen de 20 de zile de la data verificarii documentatiei, Arhivele Nationale elibereaza autorizatia de functionare.

In cazul pierderii/sustragerii/deteriorarii autorizatiei de functionare operatorul economic trebuie sa anunte in termen de 5 zile Arhivele Nationale.

Taxa pentru o autorizatie, in functie de serviciul arhivistic solicitat, este in prezent, 1119 lei;

Leave a Reply