Autorizatia de functionare pentru serviciul arhivistic de prelucrare arhivistica

Documente necesare:

  • cerere;
  • certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului;
  • copia certificata a autorizatiei de securitate la incendiu emisa de inspectoratul pentru situatii de urgenta;
  • copii certificate ale documentelor care atesta dreptul de proprietate/dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social si/sau ca puncte de lucru;
  • copii certificate ale atestatelor/certificatelor si diplomelor pentru personalul angajat;
  • copii certificate ale contractelor de munca incheiate intre operatorul economic si personalul angajat in prestarea de servicii arhivistice;
  • memoriu de prezentare a caracteristicilor tehnico-functionale ale spatiilor si echipamentelor de prelucrare, depozitare si conservare a arhivelor;
  • copii ale procedurilor de lucru interne de practica arhivistica pentru prelucrarea documentelor;
  • dovada achitarii taxei de autorizare;

Taxa : in present este de 1119 lei;

Se pare ca inca nu am scapat de copiile certificate

Leave a Reply