Suspendarea executarii actului administrativ

Aceasta este o procedura speciala prevazuta in legea contenciosului administrativ, respectiv Legea 554 din 2004.

Conditiile pentru a se putea solicita suspendarea executarii sunt prevazute la art.14:

Art. 14 Suspendarea executării actului

  (1) În cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condițiile art. 7, a autorității publice care a emis actul sau a autorității ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanței competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunțarea instanței de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acțiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept și fără nicio formalitate.

  (2) Instanța soluționează cererea de suspendare, de urgență și cu precădere, cu citarea părților.,,

  Hotărârea instantei prin care se pronunță suspendarea este executorie de drept. 

 Suspendarea are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării.
Astfel, conditiile necesare pentru suspendarea actului administrativ  sunt cazul bine justificat si paguba iminenta. Acestea trebuie indeplinite cumulativ.

Cazul bine justificat reprezinta invocarea unor împrejurari legate de starea de fapt si de drept, care sunt de natura sa creeze o îndoiala serioasa în privinta legalitatii actului administrativ ( legea 554/2004). 

In principal trebuie sa rezulte o indoiala asupra prezumtiei de legalitate a actului administrativ.

Paguba iminenta presupune producerea unui prejudiciu material viitor şi previzibil, greu sau imposibil de reparat.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a apreciat in Decizia 442 din 2013 , ca pot constitui cazuri temeinice jusitifcate: emiterea unui act administrativ de către un organ necompetent sau cu depăşirea competenţei, actul administrativ emis în temeiul unor dispoziţii legale declarate neconstituţionale, nemotivarea actului administrativ, modificarea importantă a actului administrativ în calea recursului administrativ.

Consideram ca, in prezent, multe acte administrative de diverse categorii aflate sau care urmeaza sa intre in circuitul civil indeplinesc conditiile prevazute de art.14 legea 554 din 2004.


Leave a Reply