Hotărârea Milojević s.a. c. Serbiei – 30 ianuarie 2016

#certificatdeavocat

Interesant in aceasta hotarare, in care CEDO a constatat incalcarea art.6 Dreptul la un proces echitabil si a art.8 Dreptul la respectarea vietii private si de familie, este ca s-a apreciat ca in notiunea de ,,viata privata,, sunt incluse si activitatile profesionale.

Astfel, eliberarea din functie/concedierea poate constitui o interferenta cu respectarea dreptului la viata privata.

Curtea a acceptat ca eliberarea din functie a avut un impact asupra ,,cercului intim,, al celor supusi acestei masuri în condiţiile în care pierderea locului de muncă de către aceştia implică în mod necesar consecinţe tangibile asupra bunăstării materiale.

In cauza de fata Curtea a  acceptat că motivul eliberării din funcţie a reclamanţilor, respectiv iniţierea unor proceduri penale, în mod necesar le-a afectat reputaţia.

Chiar daca legea are o formulare imprecisa aceasta poate fi îndreptată dacă există suficiente garanţii procedurale cum ar fi proceduri contradictorii derulate în faţa unui organ independent care are posibilitatea să verifice exercitarea puterilor discreţionare şi să asigure că acestea nu sunt exercitate într-o manieră arbitrară.

Asadar, sa incercam sa eliminam arbitariul din deciziile noastre si sa fim cat mai obiectivi.

 

 

Leave a Reply