Despagubiri accident rutier

Asigurătorul de raspundere civila auto are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit pretenţiilor formulate în cererea de despăgubire, care pot fi dovedite prin orice mijloc de probă.

Fără a se depăşi limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare RCA, se acordă despăgubiri în formă bănească pentru: 

  • vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
  • pagube materiale; 
  • pagube reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat;
  • cheltuieli de judecată efectuate de către persoana păgubită;

In cazul avioanelor, legislatia specifica cu privire la riscul asigurat este diferita fata de cea din domeniul răspunderii civile pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule…:)

Leave a Reply