Dosarul de casatorie

Pe scurt, casatoria intre doi cetățeni români necesita intocmirea unui dosar al actului de casatorie care cuprinde urmatoarele:

  • Declaraţia de căsătorie, conform anexei nr. 23 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G.R. nr. 64/2011, se face personal de catre viitori soti, in scris;
  • Documentul cu care se face dovada identităţii, în original şi în copie;
  • Certificatul de naştere, în original şi în copie;
  • Certificatul medical privind starea sănătăţii, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, valabil numai 14 zile si trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători;
  • Declaraţie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 27 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G.R. nr. 64/2011, din care să rezulte că cei 2 soţi nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei;

In functie de anumite situatii particulare, pot fi solicitate si alte documente suplimentare care sa probeze acele situatii (ex. daca unul din cetateni a mai fost casatorit, trebuie sa depuna si hotararea judecatoreasca prin care s-a constatat desfacerea casatoriei…)

Daca este vorba despre un cetatean roman si un cetatean strain, spre exemplu, un cetatean american mai este nevoie si de un document eliberat de autoritatea din cadrul statului strain (in cazul de fata, autoritatea din S.U.A) din care sa reiasa ca indeplineste conditiile pentru incheierea casatoriei. Acest document poate fi eliberat si de catre misiunile diplomatice (Ambasada S.U.A.in Romania) sau oficiile consulare  ale statului respectiv din Romania.

Căsătoria se încheie după 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afişării, cât şi data încheierii căsătoriei.

Mult noroc!…:)

 

 

Leave a Reply