Elementul material – infractiunea de spalare a banilor

Acţiunile enumerate în cuprinsul art. 29 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea 656/2002 privind prevenirea si sanctionarea banilor

Art. 29 

(1) Constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani: 

a) schimbarea sau transferul de bunuri,
 cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; 

b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni; 

c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni;

sunt modalitati alternative ale elementului material al infractiunii unice de spalare a banilor. (Decizia I.C.C.J nr. 16/08.06.2016)

Astfel, existenţa mai multor actiuni, din cele indicate mai sus, nu va atrage o pluralitate de infracţiuni sau de calificări.

Echipa de consultanți http://www.avocat-ioan.ro

Leave a Reply